Guido Gezelle

Biography

Guido Gezelle was born in Bruges on 1 May 1830 and died on the 27th of November 1899. He was a Belgian priest, author, journalist and poet.

He has written more than 80 poems. Guido could write and talk more than 15 languages.

He found his inspiration in Belgian music.

The house he used to live in has been a museum for his life and works since 1926.

There is also a Belgian writing prize that holds his name.

Literature

·         Caesar Gezelle Guido Gezelle (1918)

 

·         Aloïs Walgrave Het leven van Guido Gezelle, Vlaamschen priester en dichter (2 delen, 1923-1924)

 

·         F. Baur Uit Gezelle's leven en werk (1930)

 

·         R. van Sint-Jan Het West-Vlaamsch van Guido Gezelle (1930)

 

·         Henriette Roland Holst, Guido Gezelle (1931)

 

·         Henri Bruning, Guido Gezelle de andere (1954)

 

·         R. van Sint-Jan, Guido Gezelle's avonturen in de journalistiek, Tielt/ Den Haag, Lannoo, 1954

 

·         Jozef Boets: Gij ..., met uw zwart habijt en uwen bek van goud. Spreuken, gezegden en korte verzen. Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1986

 

·         Michel van der Plas: Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899). Tielt/ Baarn, Lannoo/ Anthos, 1990 (608 p.)

 

·         Paul Claes, Gezelle gelezen, Leiden, Dimensie, 1993

 

·         Johan van Iseghem: Gezelle vertaald. Een meertalige bloemlezing. Kapellen, Pelckmans, 2003. Een selectie van gedichten met telkens een Franse, Duitse, Engelse en/of Latijnse vertaling. Het woord vooraf bevat een kort overzicht van Gezelles evolutie

 

·         Guido Gezelle, La Fleur. Vingt-sept poèmes traduits du flamand par Paul Claes, Antwerpen, Via Libra 2011

 

Prizes

 

Short after his death he received the Flemish State prize for his poetry work of ’Rijmsnoer ‘