Books

       Guusje en Zieneken (1887)

       Twee herinneringen uit Amerika (1888)

       Beter laat dan nooit (1891)

       Het huwelijk van neef Perseyn (1893)

       Het recht van den sterkste (novel 1893)

       De biezenstekker (1894)

       Sursum corda! (1894)

       Wroeging (1895)

       Mea culpa (1896)

       Op 't Blauwhuis (novel 1897)

       De zwarte kost (1898)

       Schoppenboer (novel 1898)

       Uit Vlaanderen (essays 1899)

       Te lande (bundel 1900)

       Een Leeuw van Vlaanderen (1900)

       Van arme menschen (1901)

       Daarna (1903)

       Aan 't strand (1903)

       Tusschen Leie en Schelde (essays 1904)

       In de natuur (bundel 1905)

       Het Verdriet van meneer Ongena (1906)

       Het leven van Rozeke van Daelen (novel 1906)

       Het Bolleken (novel 1906)

       Lente (essays 1907)

       Het volle leven (novel 1908)

       Ik Herinner mij (essays 1909)

       De eenzame (1909)

       Het "ezelken", wat niet vergeten was (novel 1910)

       De vroolijke tocht (travel essay 1911)

       Stemmingen (essays 1911)

       Levensleer (novel co-authored with Virginie Loveling 1911)

       De nachtelijke aanranding (novel 1912)

       Per auto (travel essay 1913)

       Van hoog en laag (essays 1913)

       Oorlogsvizioenen (essays 1915)

       Zomerleven (1915)

       Een vroolijk drietal (essays 1916)

       Van een verloren zomer (1917)

       De roman van den schaatsenrijder (1918)

       De strijd (1918)

       De twee pony's (essays 1919)

       Plus-que-parfait (novel 1919)

       Zooals het was... (novel 1921)

       Uit de bron (bundel 1922)

       De Laatste Ronde (travel essay 1923)

       Tantes (novel 1924)

       Typen (1925)

       Uleken (novel 1926)

       Kerels (essays 1927)

       Dierenliefde (essays 1928)

       De schandpaal (essays 1928)

       Wat wij in Spanje en Marokko zagen (essays 1929)

       Uit het leven (short stories 1930)

       Twee werelden (1931)

       Rivièra-impressies (travel essays 1932)

       Verzameld werk (7 volumes) (1974–1982)

 

 

 

Plays

       De plaatsvervangende vrederechter (1895)

       Driekoningenavond (1899)

       Maria (1900)

       Het gezin van Paemel (1903)

       De landverhuizers (1904)

       De sociale misdaad (1904)

       Se non é vero... (1905)

       Het recht (1908)

       Sususususut (1921)

 

       Jan Bron (1921)